هتل شهرزاد

هتل شهرزاد

گیلان – لاهیجان

هتل شهرزاد

هتل شهرزاد

گیلان – لاهیجان

تصاویر هتل

0
زمین (متر مربع)
0
زیربنا (متر مربع)
0
تعداد اتاق
0
تعداد پرسنل

لیست اتاق ها

اتاق دو تخته دبل

اقامت هر شب: 4،738،230 ریال

سرویس خواب اضافه : 1،190،825 ریال

اتاق دو تخته دبل

اقامت هر شب: 4،738،230 ریال

سرویس خواب اضافه : 1،190،825 ریال

اتاق دو تخته دبل

اقامت هر شب: 4،738،230 ریال

سرویس خواب اضافه : 1،190،825 ریال

اتاق دو تخته دبل

اقامت هر شب: 4،738،230 ریال

سرویس خواب اضافه : 1،190،825 ریال

اتاق دو تخته دبل

اقامت هر شب: 4،738،230 ریال

سرویس خواب اضافه : 1،190،825 ریال

اتاق دو تخته دبل

اقامت هر شب: 4،738،230 ریال

سرویس خواب اضافه : 1،190،825 ریال

اتاق دو تخته دبل

اقامت هر شب: 4،738،230 ریال

سرویس خواب اضافه : 1،190،825 ریال

اتاق دو تخته دبل

اقامت هر شب: 4،738،230 ریال

سرویس خواب اضافه : 1،190،825 ریال

اتاق دو تخته دبل

اقامت هر شب: 4،738،230 ریال

سرویس خواب اضافه : 1،190،825 ریال

اتاق دو تخته دبل

اقامت هر شب: 4،738،230 ریال

سرویس خواب اضافه : 1،190،825 ریال

اتاق دو تخته دبل

اقامت هر شب: 4،738،230 ریال

سرویس خواب اضافه : 1،190،825 ریال

اتاق دو تخته دبل

اقامت هر شب: 4،738،230 ریال

سرویس خواب اضافه : 1،190،825 ریال

امکانات

رستوران

رستوران

48 میز
20 نوع غذا
10 نوع سالاد

رستوران

48 میز
20 نوع غذا
10 نوع سالاد

رستوران

رستوران

رستوران

48 میز
20 نوع غذا
10 نوع سالاد

رستوران

48 میز
20 نوع غذا
10 نوع سالاد

رستوران

رستوران

رستوران

48 میز
20 نوع غذا
10 نوع سالاد

رستوران

48 میز
20 نوع غذا
10 نوع سالاد

رستوران

طراحی و بهینه سازی وارناکو